лого
КОНТАБИЛ ЕООД
email: office@счетоводни-услуги.бг

Счетоводни услуги за фирми в русе

От какви счетоводни услуги се нуждае Вашата фирма? „Контабил“ ЕООД предлага всички необходими счетоводни услуги за цялата дейност на фирмата.

„Контабил“ ЕООД предлага счетоводни услуги на ниски цени за фирми, нерегистрирани по ЗДДС. Услугите включват:

Цената за фирма, в която има само едно осигурено лице е 30 лв. на месец, за фирма с 2 осигурени лица, цената е 40 лв. не месец, за фирма с 3 осигурени лица цената е 50 лв. на месец и се увеличава с 10 лв. за всяко осигурено лице.

„Контабил“ ЕООД предлага безплатна регистрация по ЗДДС за своите клиенти.

Предлагаме счетоводно обслужване и за фирми, регистрирани по ЗДДС и подаване на месечните декларации - справка декларация, дневник за покупките и за продажбите.

Цените за фирми регистрирани по ДДС започват от 60 лв. на месец за фирма с едно заето лице, до 19 фактури на месец и месечен оборот (сума на продажбите) до 9999 лева.

ТУК МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ПЪЛНОТО ОПИСАНИЕ НА ЦЕНИТЕ.

Предлагаме счетоводни услуги и за фирми, които извършват вътреобшностна търговия в Европейския съюз - вътреобщностни доставки на стоки, тристранни операции, доставки на услуги. Подаваме ВИЕС декларации и ИНТРАСТАТ декларации.

Предлагаме договор за счетоводство, според който ние отговаряме за правилността на воденото счетоводство и отговаряме за щетите, които сме причинили на фирмата по наша вина.

Услугите, свързани с годишното приключване са включени в цената.

Предлагаме данъчна защита и консултации при данъчни проверки и ревизии, които за клиентите на фирмата са включени в цената.

Предлагаме вземане и носене на документи от и до Вашия офис, магазин или обект.

Заповядайте при нас за да направите запитване за Вашата дейност - консултациите са безплатни.

Предлагаме регистрация на фирми - дружества с ограничена отговорност (ЕООД и ООД), еднолични търговци и всички останали видове търговски дружества, включително акционерни дружества (АД), а също и на юридически лица с нестопанска цел и съответно предлагаме счетоводни услуги за всички видове фирми.

Цената за регистрацията на ООД или ЕООД, на което ще водим счетоводството е 99 лв., която включва и държавната такса. В „Контабил“ ЕООД работи адвокат.

Счетоводните услуги се предлагат за фирми от Русе и русенска област.

Намираме се центъра на град Русе - зад Халите.